DELA

Motion: Kartlägg stadens områden

Kartlägg stadens markområden för att hitta områden för bostäder, kommersiella verksamheter, små industri, offentlig service, arbetsplatsområden och rekreationsområden. Det föreslår Tom Forsbom (MSÅ) i en motion som lämnades in i samband med stadsfullmäktiges senaste möte.

Bakgrunden till motionen är att man anser att staden ständigt ställs inför utmaningen att utvecklas på befintlig, begränsad yta. Att kartlägga stadens områden skulle ge utvecklingsmöjligheter för företag och etableringar. (eh)