DELA

Motion för ny förvaltningsstadga i staden

Alla partier i stadsfullmäktige lämnade på tisdagen in en gemensam motion till fullmäktige där man föreslår att stadsstyrelsen tillsätter en politiskt sammansatt kommitté med ett uppdrag om att ge ett förslag till ny förvaltningsstadga för Mariehamn.

Man vill att stadgan ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Motionen motiverar förslaget med att det finns en obalans mellan politisk makt och politiskt ansvar och att en ny stadga kan se över hur förtroendevalda bättre kan leva upp till de krav som allmänheten ställer.

Utöver det motiveras förslaget med att det under den senaste mandatperioden skett stora förändringar i stadens koncernbolag. Man menar att det bör beaktas i den nya förvaltningsstadgan.

Även samordningen av räddningsverksamheten och samordningen av social service i och med kommunernas socialtjänst (KST) kräver uppdateringar i förvaltningsstadgan. (eh)