DELA

Motion för bättre nyrekrytering

Anders Holmberg (Ob) vill att stadens förvaltning mer aktivt informerar om vilka tjänster som är lediga inom stadens förvaltning och vilka behov staden har inom de närmaste tio åren. Det här för att stadens nyrekrytering ska bli mer framgångsrik.

Anders Holmberg menar att cirka 300 av stadens anställda går i pension inom tio år och att staden står inför en stor utmaning i att rekrytera ny personal. För att motverka utmaningen vill han att stadens sajt används i större utsträckning, att studiehandledare kunde berätta om staden som arbetsgivare för högstadieelever och att staden i större utsträckning skulle använda sociala medier för att locka arbetstagare.

Motionen lämnades in under tisdagens fullmäktigemöte. (eh)