DELA

Möte om bygglov och fornlämningar

Det måste bli lättare för markägare med fornlämningar på tomten att få byggnadslov.
Det är ett av målen med det seminarium som landskapets kulturminister Britt Lundberg (C) bjuder in till.
Den 16 november skall politiker och tjänstemän vid museibyrån, landskapsregeringen och från kommunerna diskutera hur det kan gå till. Lundberg talar för ett tätare samarbete mellan byggnadsinspektionen och museibyrån. Men hon vill också ha tips från deltagarna om vad föreläsarna skall ta upp.
– Kontakta oss, eller museibyrån, säger hon. (pd)