DELA

Möte med inspiration för detaljhandel

Ålands näringsliv håller vårmöte fredagen den 25 maj efter sitt första verksamhetsår.
Förutom stadgeenliga vårmötesärenden får deltagarna också lyssna till en inspirationsföreläsning med Anders Blom, detaljhandelskonsult. Han ger förslag på hur handeln och samhället måste utvecklas för att skapa attraktiv detaljhandel i framtiden.
Några av de frågor han tar upp är hur handeln förändras de kommande åren, om stadskärnorna dör och hur sociala medier och smartphones förändrar handelns möjligheter.
Ålands näringsliv grundades vid årsskiftet ifjol när handelskammaren, arbetsgivareföreningen samt köpmannaföreningen gick ihop. I februari var antalet medlemmar 508, av vilka 93 var personliga medlemmar. (as)