DELA

Momskryphål togs upp i riksdagen

I riksdagens remissdebatt om förslaget till statsbudget, lyfte ledamot Juha Korkeaoja (C) upp det ”kryphål” i lagen som möjliggör för näthandelsföretag att momsfritt skicka varar vars värde understiger 50 euro via Åland.
– Detta innebär i praktiken att så småningom har alla postorderfirmor grundat en liten byrå på Åland, och så småningom kommer man att låta alla dessa produkter med ett pris under 50 euro, som köps via postorder och elektroniskt via nätet, gå via Åland. Detta har finansministeriet upplysts om ett flertal gånger, men av någon orsak har man inte vidtagit konkreta åtgärder för att stoppa denna läcka. En enkel åtgärd skulle vara att man skulle sänka den nuvarande gränsen om 10 euro för skatt som uppbärs, till hälften, sa Korkeaoja bland annat i debatten.
Han konstaterar att det skulle innebära att handeln via Åland i praktiken skulle upphöra.
– Men detta enkla beslut, som finansministeriet borde göra för att stoppa till denna läcka, har man av någon orsak inte klarat av att göra.
Korkeaoja uppmärksammade finansministeriet på frågan redan tidigare i ett skriftligt spörsmål. Då fick han till svar att man tillsammans med tullstyrelsen utreder antalet försändelser och hur de snedvrider konkurrensen. Ministeriet utreder även vilka möjligheter det finns att rätta till läget och vilka administrativa kostnader det skulle komma att medföra. (mt)