DELA

Momsen bort på post inom Åland

Landskapsregeringen vill att landskapslagen om posttjänster skall anpassas till den nya, motsvarande lagen i Finland och till EU:s krav på så kallade samhällsomfattande posttjänster.
Går lagförslaget igenom i lagtinget betyder det att den moms som privatpersoner nu betalar för post inom Åland faller bort. I praktiken skulle alltså frimärkena bli aningen billigare i vissa fall.
Lagförslaget innebär vidare att posten, enligt EU:s krav, inte längre behöver förmedla utländska paket som väger mera än 20 kilogram. Den nuvarande gränsen är 30.
Dessutom får brev på högst 2 kilo och paket på högst 10 kilo inte faktureras för att de skall kunna räknas som en samhällsomfattande tjänst.
Postens företagstjänster faller inte under ramen för begreppet samhällsomfattande och berörs därför inte heller av några eventuella lagändringar. (tt-s)