DELA

Moliis får nya uppdrag

I och med en omorganisering av rektorstjänsten i Övernäs högstadieskola, kommer före detta rektor Bengt Moliis få nya uppdrag. Vid Skolnämndens sammanträde förra veckan beviljade man Moliis tjänstledigt från rektorstjänsten, för att istället arbeta med andra uppgifter inom skolsektorn. Områden som kan bli aktuella är bland andra revidering av språkprogrammet och matematikundervisningen, organisering av undervisning för högstadieelever med behov av särskilt stöd samt även en del undervisning. Ett viktigt uppdrag för Moliis blir även att ingå i projektgruppen för planering av projekt Övernäs. (MH)