DELA

Möjligt för företag söka kostnadsstöd

Nu är det möjligt att söka det kostnadsstöd för företag, även åländska, som ingår i en av Finlands regerings tilläggsbudgetar, för att motverka ekonomiska svårigheter med anledning av coronapandemin.

Statskontoret administrerar stödet och söks digitalt. Stödet är i storleksordningen 2 000–500 000 euro per företag. Stödet är avsett för företag vars omsättning sjunkit avsevärt.

Stödet kan sökas från den 7 juli fram till den sista augusti. På landskapsregeringens sajt finns mer information om olika stödåtgärder, men stödet ska sökas av Statskontoret. (eh)