DELA

Moduler vid Pålsböledagis

Finströms kommun har anhållit om bygglov för att placera moduler vid daghemmet i Pålsböle.

I ansökan till samhällsnämnden i Finström framgår att modulerna tillfälligt ska komplettera dagisverksamheten och att de ska utrustas med el, vatten och avlopp. Nämnden beslutade att bygglov ges för två år. (le)