DELA

Moderater beslutar om namnbyte

Den moderata partistyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för partiet presenteras på föreningsmötet i morgon kväll.
Samtidigt ska man fatta beslut om att byta namn från Moderaterna till Moderat samling och enas om en ny grafisk profil.
Det handlar mycket om att bygga upp det nya partiet och skapa en gemensam politik för moderaterna och de obundna som tar steget över, säger Danne Sundman, tidigare obunden, om verksamhetsplanen.
Kommer före detta obundna att känna igen sig?
– Det tror jag. Vi har haft väldigt liknande åsikter i många frågor.
Moderaterna har varit ett utpräglat stadsparti medan obundna varit starka på landsorten.
– Vi närmar oss varandra, säger Danne Sundman som tror att en stark centralort inte utesluter en politik som gynnar alla regioner.
Moderaterna har cirka hundra medlemmar, säger partisekreteraren Lillan Holmberg. Då räknar hon inte med det trettiotal personer, bland dem många aktiva politiker på landskaps- och kommunalnivå, som lämnat Obunden samling efter årsskiftet.
– Efter mötet kan tidigare obundna skriva in sig i partiet, säger Lillan Holmberg. (pd)