DELA

Moderat motion om träbyggande

Mariehamnsmoderaterna med Peter Enberg som förste undertecknare motionerar om att ”stadsstyrelsen tar fram en strategi kring offentligt byggande i trä och för att locka med det privata inför olika ”bonusar” i till exempel ökade våningar, e-tal och liknande fördelar om det byggs i trä.”

Man framhåller att det med trä går att bygga högt, det klarar alla brandkrav, det är ett hållbart alternativ, och att råvaran finns på Åland.

– Det kunde på sikt skapas ett trähuskluster med nya företag och utbildningar på Åland, vi skulle skapa ett nytt ben att stå på. (ms)