DELA

Modellstaden ärades med stipendium

För ett uppskattat arbete i det tysta och en kulturgärning som kommer att glädja många generationer.
Det var motiveringen till att Julius Sundbloms stipendium gavs åt modellstadens upphovsmän i Nybyggarne.
– Med lekande lätt hand och stor sakkunskap har de byggt något som kommande generationer kommer att ha stor glädje och nytta av, motiverade Benita Mattsson-Eklund stipendiet från stiftelsen till Julius Sundbloms minne.
Det blev Karl-Johan Edlund, en av gruppens eldsjälar, som fick gå upp och ta emot stipendiet under ceremonin i Mariepark på lördagseftermiddagen. Nybyggarne är en avdelning om cirka 20 personer inom Mariehamns pensionärsförening som började jobba med modellstaden i slutet av 80-talet.
– Det här stipendiet betyder mycket, i alla fall vad gäller uppskattning. Egentligen ska ju staden stå för kostnaden, men vi bidrar ju med arbetet, konstaterade Edlund.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman