DELA

Modellstad till stadsstyrelsen

Det blir stadsstyrelsen i Mariehamn som fattar det formella beslutet om modellstaden kan flytta in i de lokaler som landskapet äger i stadsbibliotekets källarvåning, det vill säga den före detta läromedelscentralen.
Bildningsnämnden beslöt i onsdags att låta högsta instans fatta beslut om avtalet med landskapsregeringen.
– Men alla inblandade tjänstemän och politiker är eniga om att utrymmet ska upplåtas till modellstaden. Jag hoppas att avtalet skall kunna undertecknas genast efter helgerna, kanske kan det bli en trettondagspresent till modellbyggarna, säger stadens bildningschef Kjell Nilsson.
Lokalen i biblioteket har senast utnyttjas som tillfälligt kontor då Självstyrelsegården renoverades. (tt-s)