DELA

Möckelötomt får byggpåminnelse

Wiklöf Holdings affärstomt i kvarter 11 i Möckelö måste enligt Jomalas bestämmelser bebyggas före den 10 september i år då det har gått tre år sedan köpebrevet undertecknades 2007.
Jomala kommun konstaterar att tomten fortfarande står obyggd och att inga bygghandlingar har lämnats in för beredning. Kommunen skall därför nu påminna tomtägaren om bestämmelserna och samtidigt informera om att man kan ansöka om dispens från byggandet i ytterligare högst två år.
Byggs inte tomten då heller måste Wiklöf Holding avstå från den. (tt-s)