DELA

Möckelöbor får egen stig

Boende i området Möckelö strand i Jomala får en gångstig, bred nog för cyklar och barnvagnar, som ansluter till den nya gång- och cykelbanan som landskapet bygger längs Hammarlandsvägen.

Det har kommunstyrelsen i Jomala beslutat efter att ha behandlat att medborgarinitiativ från de boende.

I initiativet önskas också både förbud mot tung trafik och vägbelysning längs Möckelövägen. Men eftersom det är en landskapsväg saknar Jomala behörighet att fatta beslut i de frågorna. (tt-s)