DELA

Möckelöbo får arrende för båthus

MARIEHAMN. Möckelöbon Bengt Eriksson får arrendera en del av stadens hamnområde vid sin tomt för att bygga ett båthus.
Det beslöt stadens hamn- och räddningsnämnd efter omröstning. Ärendet hade överförts från stadsstyrelsen. Hamnarbetsledaren Tony Sindén förslag var att ansökan skulle avslås eftersom hamnområdet inte är lämpligt för uppförandet av ett båthus.
Anders Holmberg (OB) föreslog att anhållan beviljas förutsatt att båthuset byggs intill strandlinjen så att det inte utgör fara för säkerheten inom hamnområdet. Alla utom K-G Eriksson (FS) stödde hans förslag.