DELA

Mobilen minskar uppmärksamheten

Trafikskyddet i Finland uppmanar bilister till extra uppmärksamhet i trafiken när skolorna börjar och många nya skolelever dyker upp i gatubilden.

Samtidigt påminner Trafikskyddet om kampanjen ”När du kör, kör” som uppmärksammar riskerna som uppstår vid användningen av mobiltelefoner under körning.

Skolelever som använder mobilen under skolvägen kan också utgöra en risk. Undersökningar visar att barnen uppmärksammar trafiken betydligt mindre efter att de plockat fram sin mobiltelefon. Ett barn som använder sin mobiltelefon kan också uppskatta fel hur snabbt en bil närmar sig och lämna mindre säkerhetsmarginal vid övergångsställen. (FNB)