DELA

MKB klar för elandelslagets vindkraftsgiv

Ålands elandelslag planerar, som Nya Åland berättat tidigare, att bygga två vindkraftsparker med totalt 14 vindkraftverk i Eckerö och Föglö, Projekt Stenarna och Projekt Rödskär.
Den preliminära miljökonsekvensbedömningen är nu klar och ställs ut från och med måndagen den 22 oktober till 13 november i Eckerö, Hammarland, Jomala och Föglö kommunkanslier samt hos landskapsregeringen och miljöprövningsnämnden.
Den som vill kan ge synpunkter på utkastet till MKB senast den 13 november. Utredare är Jakob Kjellman i Vasa.
Vid avgränsningssammanträdet som hölls i december i fjol kom inga protester mot de båda projekten.
Också Ålands vindenergiandelslag har gjort MKB för ett projekt med sex vindkraftverk i Eckerö Långnabba. Fortfarande är det oklart hur mycket vindel det åländska elnätet klarar av att ta in. Kraftnät Åland utreder.