DELA

Missnöje med Horellidagiset

Politiker i stadsfullmäktige är missnöjda med både turerna kring byggandet av Skutan i Horelliområdet och själva daghemmet.

Lennart Isaksson (MSÅ) kritiserar den pågående rättsprocessen mellan stadens byggnadsnämnd och fastighetsavdelning. Både han och Rauli Lehtinen (Lib) anser att strider mellan nämnder borde avgöras internt inom staden.

Isaksson anser också att det höga priset för bygget borde användas som underlag för principdiskussioner då nya dagis ska planeras i framtiden.

Barbro Sundback (S) konstaterade på senaste stadsfullmäktigemöte att daghemsbyggnaden inte motsvarar Socialdemokraternas ursprungliga vision, att processen kantats av konflikter och att vissa saker som solskydd på gården och utrymmen för leksaker och sopor ännu inte har förverkligats. (tt-s)