DELA

Missnöje inom fåravelsföreningen

Det bör också i fortsättningen finnas en fårkonsulent på Åland som jobbar på heltid och som har lokal anknytning. Om man ändrar på den praxis som råder nu och slopar konsulenten bör fåravelsföreningens medlemmar få veta om planerna i god tid så att man kan sätta sig in i de olika förslag till alternativ som finns.
Det är kontentan av ett medlemsbrev som har skickats till styrelsen för Ålands fåravelsförening. I brevet krävs också större öppenhet om alla planer och ett närmare samarbete med Föreningen Ålandsfåret.
Den eller de personer som har skickat brevet vill nu att också andra medlemmar undertecknar det för att man skall få ihop den tiondedel av medlemmarna som enligt stadgarna krävs för att hålla ett extra föreningsmöte.
Bakgrunden till medlemsbrevet är att styrelsen, med anledning av fåravelsföreningens ekonomiska problem, har diskuterat möjligheten att slopa den kostsamma konsulenttjänsten.
Landskapsregeringen sade i juli nej till fåravelsföreningens begäran om tilläggsanslag till fårkonsulenten Mia Schütten. Landskapet ger redan 17.000 euro varje år till fåravelsföreningen för att tjänsten ska kunna upprätthållas. I år räckte pengarna inte längre än till augusti.
Sedan dess har Schütten jobbat deltid medan styrelsen funderat på alternativa lösningar.
Medlemmar som anser att det behövs ett extra möte kan kontakta Mia Schütten som dock betonar att hon själv inte har varit med och skrivit det nu aktuella brevet. (tt-s)