DELA

Fler brott mot liv och hälsa

Brott mot liv och hälsa, främst misshandel, och skadegörelser har ökat något. Det framgår ur polisstyrelsens senaste protokoll.

Ökningen leder till att polisens behov av utredningsresurser blivit större.

Polisen har trots det hållit sig inom givna budgetramar och inför nästa års budget strävar man till att behålla de resurser man har i dag. En ny polisbil behövs och man räknar också med att bland annat kostnaderna för tolkning kommer att stiga.

Ett nytt regemente är på gång och snart inleds också planeringen av utbyggnaden av polishuset.

Nästa vecka görs också polisens hemsida om för att bättre anpassas till Åland. (tt-s)