DELA

Mise vill ha ny renhållningslag

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) har lämnat in en skrivelse om behovet av ny renhållningslag. Enligt Mise försvåras dess arbete genom att det finns stora brister och att lagen inte är tydlig när det gäller rollfördelningen mellan olika myndigheter.
Social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) svarar att landskapsregeringen nu arbetar med att bryta ut bestämmelserna om producentansvar ur renhållningslagen för att få ett enhetligt system tillsammans med riket. När denna process är avslutad är ska landskapsregeringen förnya renhållningslagen och göra nödvändiga förändringar. (ns)