DELA

Mise redovisar första vinsten

För första gången någonsin redovisar Mise en vinst och det handlar inte om några enstaka slantar utan om hela 112.000 euro.
– Vinsten har uppkommit genom effektiviseringar såsom minskade kostnader i renhållningssystemet genom förändrad service och bättre avtal. Samordningsvinster inom koncernen (Mise, ÅPAB och Proans) har också bidragit till det positiva resultatet. Uppdateringar av faktureringsregistret har genererat mer intäkter, skriver Mise i ett pressmeddelande.
Det är dock inte aktuellt att sänka några avgifter, pengarna skall användas för att minska de skulder som Mise har.
Frågan om dotterbolaget ÅPABs framtida ägare ledde till en omröstning där Mariehamns liberala representant och Jomalas samtliga drev igenom att ÅPAB säljs eller överlåts till Svinryggens deponi. Hammarland, Kökar, Sottunga och Mariehamns två socialdemokratiska representanter hade hellre sett att aktierna hade överförts till alla kommuner på Åland. (tt-s)