DELA

Mise-ordförande polisanmäld

Carl-Gustaf Flink har lämnat in en brottsanmälan mot Mises styrelseordförande Lasse Wiklöf. Flink anmäler eftersom han anser att det är fel att Wiklöf på egen hand har ändrat de av förbundsstämman fastställda behörighetsvillkoren för tjänsten som verksamhetsledare.
– Det bör utredas om man kan förfara på ett så här egenmäktigt sätt, skriver Flink i ett pressmeddelande.
I slutet av juni begärde Flink att Ålands förvaltningsdomstol skulle förbjuda verkställighet av val av ny verksamhetsledare för Mise men denna begäran tar han nu tillbaka.
– Motiveringen till detta är att Mise omedelbart behöver en behörig verksamhetsledare för att komma igång med sin verksamhet, skriver Flink.
Flink, som tidigare sökt tjänsten som verksamhetsledare vid Mise, har också tidigare besvärat sig över utnämningen av Christian Nordas till Mises verksamhetsledare, samt utnämningen av den första verksamhetsledaren, Jan Westerberg. (ml)