DELA

Mise och Vårdö kan enas omstridd lön

Vårdö kommun och Mise kan komma att dela på kostnaderna som Vårdö betalade för en tjänst medan kommunen var med i Mise.
Totalt handlar det om cirka 12.000 euro i lön för en person som var deltidsanställd vid kommunens återvinningsstation. Deponiföreståndaren fanns på kommunens lönelista de tre år som kommunen var med i Mise.
Eftersom deponin var öppen för invånare i alla misekommuner ansåg Vårdö kommun att Mise borde ha betalat lönen. Nu har parterna kommit fram till ett kompromissförslag som går ut på att Mise betalar hälften av lönekostnaderna till kommunen. Vårdös kommunstyrelse tar ställning till förslaget vid sitt nästa möte. (pd)