DELA

Mise och ÅPAB får utbildningsstöd

Vid enskild föredragning har social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) beslutat att bevilja Ålands problemavfall ab stöd för personalutbildning under år 2010. Utbildningen avser kurser i ekonomi, ADR-kurs, grundläggande datakurser, truckförarutbildning, ledarskapskurs och utbildning av personal vid återvinningscentraler. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna eller högst 2.500 euro.
Minister Sjögren beslöt också att bevilja kommunalförbundet för Ålands miljöservice stöd för personalutbildning under år 2010. Utbildningen avser kurser rörande ekonomisystem, avfallsplanering, ärendehantering, arkivering, sociala medier, ledarskap och datakurser. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna eller högst 3.750 euro. (ns)