DELA

Mise möter medborgarna

Vad är Mise och vad betalar man egentligen för? Det ska invånare i Misekommunerna få reda på den 6 mars då Mise håller öppet möte.
Enligt ett pressmeddelande ska det under mötet informeras om vad Mise är och vad det är man betalar för och det kommer också att finnas möjlighet att få svar på frågor.
Mise har tidigare hållit ett motsvarande möte för alla förtroendevalda och nu riktar man sig alltså direkt till invånarna i medlemskommunerna Mariehamn, Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland och Sottunga.
– Mise har bedrivit aktiv verksamhet i över sju år men det verkar som att det ännu finns frågor kvar, det är dags att vi reder ut dem nu, säger tf verksamhetsledare Sofie Dahlsten.
Vid en kundundersökning som utfördes under hösten 2012 konstaterades att det finns många kunskapsluckor om vad Mise är och hur det fungerar.
– Mise är en kommunal renhållningsmyndighet och vad det innebär i praktiken berättar vi på mötet. Vi går också närmare in på avgifterna eftersom vi vet att många vill veta mer om dem, säger Dahlsten.
Mise satsar under 2013 på att öka kunskapsnivån om sig själv och det öppna mötet är ett led i den satsningen.
Mötet hålls kl 18.30 i hotell- och restaurangskolan. Med är också miljöminister Carina Aaltonen samt landskapets miljöbyråchef/miljöjurist Helena Blomqvist. (as)