DELA

Mise inför mobil avfallsinsamling

Ålands miljöservice (Mise) har infört ett alternativ till de stationära återvinningscentralerna. Under 2011 kör en lastbil ut till olika välbesökta platser runt om i landskapet.
– Mot uppvisande av Misekort tar vi emot samma typ av avfall som en vanlig återvinningscentral, säger verksamhetsledaren Fredrik Karlsson.
Målet är att underlätta och effektivisera avfallshanteringen för kunderna.
– Vår förhoppning är att, efter en kortare utvärderingsperiod, kunna utveckla tjänsten ytterligare enligt kundernas behov och önskemål.
Den mobila återvinningscentralen står på följande platser klockan 16-18:
n F.ma Erik Mattsson, Finström 28 april.
n K-extra Matboden, Lumparland 5 maj.
n Kantarellen, Jomala 12 maj.
www.mise.ax finns mer information. (ak)