DELA

Mise får mer av Mariehamn

Stadsfullmäktige skall på tisdagen ta ställning till det tillskott av kapital, som Mise har bett medlemskommunerna om.
Det har rått viss tveksamhet, men stadsstyrelsen har i alla fall föreslagit att fullmäktige går med på begäran. Den summa staden skall ut med är drygt 103.000 euro.
Stadsdirektören föreslog tidigare att Mise skulle låna pengarna, men ändrade sig. I stadsstyrelsen ansåg de frisinnade och centern att Mise nog skall få pengarna, men att man först vill ha en utredning om var kostnaderna uppkommer. Socialdemokraterna och liberalerna vann omröstningen.
Pengarna skall användas bland annat för att göra om systemet med de allmänna, obemannade återvinningsstationerna, som hittills har skötts av Ålands problemavfall. (ht)