DELA

Mise börjar låsa återvinningsstationer

Mise låser många av sina återvinningsstationer. För att öppna stationerna krävs ett så kallat Misekort som är elektroniskt och ska vara alla hushåll till handa senast till det att sommarsäsongen börjar. Det står i verksamhetsplanen som Mises styrelse antagit för nästa år.
Anledningen är enligt Mise att man inte ska behöva förhålla sig till tiderna på återvinningsstationerna för att kunna lämna sitt brännbara avfall, eftersom att man i vissa av de låsta husen ska kunna lämna brännbart restavfall dygnet runt.
– Detta är stort steg för att nå acceptans för systemet bland sommarålänningar. Vi har fått in en hel del skrivelser från stugägare som anser att de har svårt att nyttja systemet som de betalar för genom renhållningsavgifterna, säger Ingrid Johansson, som är handläggare på Mise, i ett pressmeddelande. (ck)