DELA

Miramarpark även för barn

I en motion till stadsfullmäktige efterlyser undertecknaren Camilla Gunell (S) med flera en lekpark i det som ska bli Miramarparken mellan Alandica och Stadsbiblioteket. De påpekar att stadskärnan har få lekparker, där Torget och Klintskogen är de närmaste. Därför vill de att man i motionen bland annat att staden tar barnen i beaktande i planeringen av parken.
– Fullmäktige tar godkände motionen. Planeringen av parken ska göras under året och borde bli verklighet 2011, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson. (mt)