DELA

Minskad skattesats för hela Åland

Alla kommuner har nu fastställt sin skatteprocent för 2007. Saltvik är den enda kommunen som sänker skatten nästa år medan resten behåller den oförändrad. Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har räknat ut att landskommunernas genomsnittliga procent för 2007 därmed blir 17,51 jämfört med årets 17,57. Landsbygdens skattesats sjunker från 17,55 till 17,47 nästa år medan skärgårdens förblir oförändrad på 17,73 procent.
Medelprocenten för hela Åland sjunker från 16,78 procent till 16,73.
ÅSUB konstaterar vidare bland annat att fastighetsskatten för stadigvarande bostad endast har sänkts i Kökars kommun, medan skattesatsen för övriga bostadsbyggnader bibehålls vid 0,90 procent i samtliga kommuner. (mt)