DELA

”Minska fullmäktige med tio ledamöter”

Obunden samling och Ålands framtid vill minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige från dagens 27 till 17.

De två partierna skriver i en motion till fullmäktige att flera frågor som tidigare legat på politikernas bord nu sköts av stadens externa bolag. Mariehamn skulle, anser motionärerna, spara pengar på färre ledamöter och fullmäktige skulle bli effektivare med mer fokuserade och kortare debatter. (tt-s)