DELA

Ministernärvaro inte nödvändig

Det parlamentariska systemet fungerar och det behövs ingen ändring av lagtingsordningen.

Det konstaterar lagtingets lag- och kulturutskott som förkastar Stephan Toivonens (Åld) förslag om att ansvarig minister måste finnas på plats då ett lagförslag debatteras.

– Ibland kan viktiga frågor för Åland behöva prioriteras framom plenum. Närvaron i plenum är viktig med tanke på en givande dialog i många ärenden men det är upp till var och en ansvarig medlem i landskapsregeringen att bedöma när en annan prioritering behövs, skriver utskottet. (tt-s)