DELA

Ministeriets besked: Följ lag på finska

Det finns omfattande skillnader i den finsk- och svenskspråkiga versionen av en viss lagtext och/eller regeringsproposition. Det påtalade landskapsregeringen i ett brev till social- och hälsovårdsministeriet i november.