DELA

Ministeriefolk fick Ålandsinfo

I går hölls ett informationsseminarium om Åland för utrikesministeriets tjänstemän i Helsingfors. Ålandsseminariet fyllde en halv av två dagars utbildning.
Medverkade gjorde avdelningschef Marcus Laurent som föreläste på temat ”Samarbetet mellan utrikesministeriet och Åland”, biträdande lagtingsdirektör Susanne Eriksson som föreläste på temat ”Självstyrelsen, Ålands folkrättsliga status och Ålandsexemplet”, landshövding Peter Lindbäck som föreläste på temat ”Statens roll på Åland, samt Ålandsdelegationens och landshövdingens roll i självstyrelsesystemet” samt lagstiftningsrådet Sten Palmgren från justitieministeriet som föreläste på temat ”Åland i lagstiftningsarbetet – ministeriernas uppgifter och samordningen inom statsrådet.
– Det är bra att utrikesministeriets tjänstemän får information om Åland som de kan föra vidare. Åland kan till exempel väcka intresse som ett exempel för autonoma områden, säger Susanne Eriksson. (ml)