DELA

Minimal höjning av studiestöd

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) har fastställt nya summor för studiestöden från och med hösten. Beloppen justeras årligen beroende på utvecklingen av konsumentprisindex under föregående år. Under fjolåret låg inflationen på en mycket låg nivå, bara 0,2 procent i genomsnitt, och därför blev också justeringen liten. De flesta beloppen höjs med bara en enda euro.
Förra året blev justeringen betydligt större, då konsumentprisindex hade ökat med i genomsnitt 4,2 procent år 2008.