DELA

Minilivs till Johannebo

En ny grill och ett minilivs planeras vid Krokensvägen 1 i Johannebo i Mariehamn. Bakom planerna står Hanna Törnroos.
Bostadsaktiebolaget, som äger fastigheten där Maritas livs tidigare fanns, har ansökt om bygglov för att komplettera den nuvarande byggnaden med en 25 kvadratmeter stor terrass och en trakteringslokal för högst 16 personer.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius konstaterar i ett utlåtande att ansökan är i linje med intentionerna för områdets utveckling men i strid med gällande stadsplan. Bostadsaktiebolaget uppmanas därför att först anhålla om en ändring av gällande stadsplan innan bygglovet beviljas. (tt-s)