DELA

Minfartyg på åländskt vatten

För omkring tre veckor sedan vistades ett finskt minfartyg en kort tid på åländskt vatten i trakten av norra Sottunga. Det har gått rykten om att fartyget spanade efter ubåtar.
Sottungas kommunstyrelses ordförande Göran Stenros berättar att för ungefär tre veckor sedan då han var på jakt sett ett fartyg som inte såg ut att vara sjöbevakningens.
Landshövding Peter Lindbäck bekräftar att det var ett minfartyg, men dementerar att det skulle ha siktat någon ubåt.
– Det kan vara någon som påstått att de sett en ubåt och fartyget har undersökt saken. Om de skulle ha någon sannolik misstanke om att en ubåt faktiskt var på åländskt vatten så skulle jag bli väldigt förvånad om de inte meddelade mig, säger Peter Lindbäck.
Minfartygets besök var inte ett av marinens planerade, men Lindbäck menar att det inte är något att lägga särskilt stor vikt vid och att besöket ligger inom ramarna för 1921 års konvention om demilitariseringen. (fj)