DELA

Mindre socker, krav på träda bort

Sockerproduktionen inom EU kommer att minska, unionens jordbruksministrar enades på onsdagen den omtvistade sockerreformen.
Vad detta betyder för sockerbetsodlingen på Åland är dock för tidigt att säga.
Yngve Björklund, konsulent i Ålands betodlarförening, vill inte spekulera vad beslutet för med sig för landskapets del. Inte heller lantbruksdirektör Matti Kukkola på Sucros oy vill uttala sig närmare om EU-beslutets följder.
– Det är en nödvändighet att produktionen minskar. Finlands kvot blir tio procent av tidigare mängd socker eller 9 miljoner kilogram, säger Kukkola.
– Men hur det påverkar odlingen klarnar först senare i höst.
Enligt FNB kommer EU sannolikt att ta Finlands svåra situation i beaktande då reformbeslutet verkställs.
Jordbruksministrarna beslöt också att slopa kravet på att spannmålsproducenterna bör lägga en del av sin åkermark i träda nästa år.
Priset på spannmål har stigit kraftigt inom EU under den senaste tiden. Åkrarna som tas i bruk väntas öka produktionen och minska pristrycket. (tt-s/FNB)