DELA

Mindre pengar för ”Folkis”

Ålands folkhögskola föreslås i landskapsbudgeten få strax under 900 000 euro att täcka sina kostnader nästa år, jämfört med 914 000 i fjolårets budget.

Landskapsregeringen räknar med 56 inskrivna elever på vår- respektive höstterminen. Bland målen för nästa år ingår att upprätta en läroplan för studerande med annat modersmål än svenska. (ao)