DELA

Mindre p-böter i budgeten 2015

Ålänningarna har blivit bättre på att parkera rätt i Mariehamn på sistone.
Därför räknar infrastrukturnämnden med att intäkterna från p-böterna minskar jämfört med tidigare år.
Bokslutet 2011 visar en p-botsintäkt på 190 000 euro, lika mycket i bokslutet 2012 och 176 000 i bokslutet för 2013.
I årets budget hade man på förhand räknat med en intäkt på 176 000 och i budgeten för nästa år räknar man med ytterligare en minskning till 165 000 euro.
Infrastrukturdirektör Kai Söderlund betonar att avsikten med p-böterna inte är at få in pengar till staden utan att skapa rotation på parkeringsplatserna. (ao)