DELA

Mindre hårda krav för servering

Kraven för alkoholservering blir mindre stränga för restauranger med B-rättigheter, det vill säga öl- och vinservering.
I dag krävs att den ansvariga föreståndaren har antingen ett års utbildning för branschen eller två års yrkeserfarenhet utöver intyg över avlagt prov. Enligt en föreslagen lagändring skall det räcka med intyg över provet.
Dessutom kräver lagen i dag att den ansvariga föreståndaren eller ställföreträdaren är personligen närvarande när restaurangen är öppen. Framöver skall det på ställen med liten servering räcka med att det finns en anställd på plats som är minst 20 år, om föreståndaren eller ställföreträdaren vid behov kan kallas in inom 60 minuter.
De ställen som avses här skall ha en försäljning på mindre än 50 liter ren alkohol per år och högst 8 liter per månad.
Avsikten med lagändringen är att underlätta för små ställen i skärgård och glesbygd. (ht)