DELA

Mindre byråkrati i landskapsborgen

Landskapsregeringen har förenklat och effektiverat sitt arbete genom att besluta att i fortsättningen delegera flera ärenden som fram tills nu har avgjorts i plenum eller vid enskild föredragning.
I framtiden kommer till exempel bland personalärendena endast beslut om anställande eller uppsägning av landskapets förvaltningschef att fattas i plenum. Övriga anställnings- och uppsägningsärenden avgörs vid olika enskilda föredragningar eller av avdelningscheferna.
Såväl de enskilda avdelningscheferna som byråcheferna och övriga personer på ledande poster har fått större frihet att fatta egna beslut enligt en specialuppgjord förteckning.
Hela listan på vem som besluter vad finns under fliken beslutsprotokoll på www.regeringen.ax, pleniföredragning 18. (tt-s)