DELA

Miljötillstånd till chipsfabrik

Chips industri i Saltvik Haraldsby har sökt och beviljats miljötillstånd av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
– Få industrier behöver miljötillstånd enligt den nya miljöskyddslagen, säger miljöskyddsinspektör Robert Sundström i ett pressmeddelande.
Fabriken valde dock ändå att frivilligt ansöka om tillståndet, något som var självklart enligt fabrikschef Christer Söderström.
– Att kunna uppvisa ett miljötillstånd är mycket positivt och mer betydelsefullt för våra kunder och leverantörer, säger han.
Alternativet hade varit en lättare miljöprövning vilket i värsta fall inte ger lika tydliga spelregler. (mt)