DELA

Miljötillstånd förnyas för fiskodlingar

Storfjärdens fisk ab i Eckerö får inte öka sin produktion från 300 ton till 500 ton regnbåge per år. Enligt vattenlagen får verksamheten utökas bara om det går att visa att åtgärden inte bidrar till ökad övergödning i området.
Däremot säger ÅMHM ja till ett förnyat miljötillstånd för den befintliga fiskodlingen vid Midskärsbådan och vinterförvaringen vid Storfjärden i Eckerö.
Även Käringsunds Fisk ab i Eckerö får sitt miljötillstånd förnyat. ÅMHM ger också grönt ljus till att begränsningen av nätkassens storlek vid Främstö avskaffas. Men bolagets ansökan om utökad verksamhet, flexibilitet i utsläppsmängd och ändrade tider för vinterförvaring avslås.
Miljötillstånden gäller till den sista december 2023. (ak)