DELA

Miljötillstånd för 14 vindkraftverk

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har beviljat tillstånd för Ålands elandelslag att bygga två parker med totalt 14 vindkraftverk, 65-110 meter höga och med en rotordiameter på 70-120 meter. Den ena parken med 6-8 vindkraftverk – Stenarna – byggs i skären mellan Hammarudda och Eckerös södra kust och den andra med sex vindkraftverk – Rödskär – byggs i skären nordväst om Bråttö i Föglö.
Vindkraftverken får en effekt på 2-3,5 megawatt.