DELA

Miljöstipendium till studerande

Lions Club Ålands södra delar ut ett stipendium på 500 euro ur miljöfonden. Mottagaren ska vara studerande inom natur och miljö och ha hemort på Åland.
Ansökan ska vara inne senast den 14 november. I annonsen heter det att Lions även kan fatta beslut om att dela ut stipendiet till någon som inte ansökt om det men som på andra sätt gjort betydelsefulla insatser för miljön.