DELA

Miljösamarbete får fortsätta

Landskapsregeringen och miljöbyrån fortsätter sitt samarbete med Husö biologiska station.

Under 2020 genomförs två specialarbeten kopplade till miljöbyrån: Inverkan av vägbankar på vattenmiljön och Makrofyters djuputredning i skärgårdsgradient. Samarbetet finansieras i samarbete med Åbo akademi och genom penningautomatmedel.

Slutkostnaden för hela samarbetsprogrammet slutar på 120 000 euro. (ck)